Geodezja

  • * geodezyjna obsługa budowy
  • * wytyczanie i pomiary powykonawcze budynków
  • * wytyczanie i inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy
  • * mapy do celów projektowych
  • * podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • * pomiary objętości robót ziemnych
  • * inne prace geodezyjne